::: Skodovka-Club :::

To forum jest częścią serwisu www.skodovka.pl

Kolokacja serwerów - www.eFUZJA.pl

Regulamin forum Skodovka-Club - Regulamin Forum !!!

TalkAbout - Sro 14 Paź, 2009
Temat postu: Regulamin Forum !!!
EKIPA MODERUJĄCA FORUM NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI POSTÓW UŻYTKOWNIKÓW, ORAZ ZA MATERIAŁY W NICH ZAMIESZCZANE.
EKIPA MODERUJĄCA FORUM ZAKŁADA ZNAJOMOŚĆ REGULAMINU FORUM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW I MA BEZWZGLĘDNE PRAWO JEGO EGZEKUCJI!.


§1. Postanowienia ogólne:

1.Rejestrując się na Forum zgadzasz się na poniższe warunki regulaminu.

2.Korzystanie z Forum nie jest prawem przysługującym każdemu, lecz przywilejem, który można utracić, szczególnie w wypadku łamania prawa lub niestosowania się do poleceń administratorów lub moderatorów.

3.Administrator Forum może zmienić niniejszy Regulamin lub regulaminy działów w każdej chwili. Jeśli nie określono inaczej, zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

4.Decyzje w sprawach porządkowych podejmują moderatorzy. Użytkownik ma możliwość złożenia zażalenia według ścieżki określonych w załączniku do regulaminu.

§2. Zawartość forum:

1.Witaj się w wątku Tu powiedz nam swoje pierwsze: WITAM! w dziale Hydepark - nigdzie indziej.

2.Za działy techniczne uważa się:
- Warsztat mechaniczny
- LPG
- Warsztat elektryczny
- Tuning mechaniczny
- Tuning optyczny
- Car-audio

3.Na Forum nie wolno zamieszczać treści naruszających obowiązujące prawo lub dobro innych osób, wzywających do nienawiści, propagujących rasizm, łamiących ogólnie pojęcie zasad dobrej kultury oraz uznawanych powszechnie za naganne etycznie lub niewłaściwe społecznie. Zakazane jest w szczególności:
zamieszczanie treści mogących budzić odrazę, niesmak, silny strach, w tym materiałów erotycznych i pornograficznych,
zamieszczanie treści w sposób oczywisty obrażających uczucia religijne, poważnie naruszających normy społeczne, etyczne i obyczajowe,
zamieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim w sposób naruszający prawo polskie, np. bez zgody dysponenta tych praw.

4. Nie wolno używać słów uznanych za wulgarne przez Słownik Języka Polskiego PWN. W wypadku słów nieumieszczonych w Słowniku o ich wulgarności orzeka moderator lub administrator Forum.

5.Nie wolno używać w stosunku do innych osób słów i wyrażeń powszechnie uważanych za obraźliwe lub nacechowanych pejoratywnie.

6.Nie wolno nakłaniać ani prowokować do łamania regulaminu Forum.

7.Nie wolno zamieszczać tzw. reflinków, czyli odsyłaczy zawierających jawną lub zakodowaną informację o osobie lub użytkowniku.

8.Nie wolno posiadać ani używać (korzystać z) więcej niż jednego konta na Forum. Dotyczy to także kont założonych po zablokowaniu (zbanowaniu) poprzednich (to znaczy, że konto zablokowane także uznaje się za konto danej osoby).

9. Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie Forum, tj. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo usuwać/zmieniać treści niezgodne z regulaminem bez powiadomienia, bądź dopisując jakąś uwagę do postu. Zabrania się na edytowanie wpisów Moderatora przez osoby piszące odpowiedzi, edycja takiego wpisu wiąże się z otrzymaniem żółtej kartki na miesiąc, bądź zależnie od sytuacji banem na okres 7 dni.

10. Pisanie postów typu: "Zgadzam się", "Też tak myślę" i inne przejawy nabijania licznika postów nie są mile widziane. Wypowiedzi nie wnoszące nic do pierwotnego tematu będą usuwane.

11. Nadużywanie znaków typu !! ?? będzie skutkowało usunięciem postu.

12. Nie formatuj niepotrzebnie czcionki (nie pisz czcionką powiększoną, nie koloruj). Wyróżniamy tylko pewne słowa a nie cały tekst.

13.Używanie koloru czerwonego w podpisie, czy przy wyróżnianiu tekstu jest to zabronione.

14. Nie pisz też WIELKIMI literami. WIELKIE litery krzyczą!

15. Nie pisz popularnym w internecie slangiem typu: jush, dobshe ani czYmŚ tAKiM. Takie posty będą usuwane. Użytkownicy nie szanujący języka polskiego muszą liczyć się z usuwaniem swoich postów!

16.Posty nie na temat, będą przenoszone do działu "Hydepark" lub kasowane. O tym, co stało się z postem, moderator poinformuje autora na priva lub umieści informacje w danym temacie. Jeżeli twój post - temat "zaginął" poszukaj go w dziale Hydepark.

17.Nie wyciągaj tematów sprzed paru miesięcy tylko po to, aby dodać jedną nie wnoszącą nic do tematu wypowiedź.

18. Zakładając nowy wątek, nadawaj mu taki tytuł, by dawał obraz zawartości i pojęcie o tym, czego można się spodziewać po temacie.
Nie twórz pytań typu "Czy wiecie?", "Mam problem" itp. Na początku tematu podaj model auta w następującym formacie [felicia], [rapid], [120], [octavia], którego dotyczy temat.

19. Na obszarze wybranych for obowiązuje tagowanie tematów - obligatoryjne lub nie - użytkownik jest zobowiązany ustawić stosowny tag. Jeśli mimo pouczenia przez ekipę moderującą zmiana nie zostanie wprowadzona, moderator lub admin może temat usunąć.

20. Na Forum:
- nie obrażamy innych osób
- nie wyśmiewamy niewiedzy czy braku doświadczenia innych
- nie podszywamy się pod innych
- nie prowokujemy kłótni, a prywatne spory załatwiamy TYLKO na privie

Ekipa moderująca jest upoważniona do usuwania takich postów i tematów bez konieczność podawania przyczyny!

21.Nie wolno oskarżać innych użytkowników Forum, w tym moderatorów Forum o łamanie regulaminu Forum lub innych praw, jeśli jednocześnie nie podaje się dowodów potwierdzających prawdziwość wysuwanych oskarżeń.

22. Forum Skodovka-Club nie odpowiada za zdjęcia oraz tematy użytkowników, którzy odeszli sami z forum, jak i tych którzy zostali z niego wydaleni. Jednocześnie informujemy że administracja forum nie ma w obowiązku zasłaniania tablic rejestracyjnych na zdjęciach pojazdów na forum umieszczanych.

§ 3. Profil:

1. Podpis powinien być możliwie krótki. Dobrym rozwiązaniem jest używanie mniejszej czcionki.

2.Ustala się, że avatar powinien zawierać obrazek związany z motoryzacją.

3. Avatary nie powinny rzucać się w oczy (czyli być animowane oraz jaskrawe).

4. Avatary, jak i podpisy, które zostaną uznane przez grupę moderującą za obraźliwe zostaną usunięte, a właściciel danego avatara zostanie poproszony o ustawienie innego, przy kolejnym ustawieniu złośliwego podpisu lub avatara, Administrator forum pozbawi użytkownika możliwości wyświetlania avatara.

5. Zabrania się zakładania więcej niż jednego konta, przez jednego użytkownika(dublowania).

6.Sygnatura użytkownika może składać się maksymalnie z (opcje nie łączą się):
a) 5 linijek tekstu
b) obrazka o wymiarach nie przekraczających 550px na 125px bez możliwości umieszczania dodatkowego tekstu,
c) obrazka o wymiarach nie przekraczających 550px na 100px i 1 linijki tekstu pod lub nad nim gdzie wielkość plików graficznych nie powinna przekraczać łącznie 200 kilobajtów.

7. Użytkownik może stosować kilka plików graficznych w podpisie pod warunkiem iż ładują się one z jednego serwera i są umieszczone w jednej linii. Nie dotyczy to sytuacji gdy użytkownik stosuje tzw. userbary - te są traktowane jak linijka tekstu.

8. Każdą linijkę traktujemy jako 25px i co za tym idzie w przypadku mniejszych plików graficznych można odpowiednio zwiększać ilość tekstu pod lub nad obrazkiem przy zachowaniu warunku nie przekroczenia 125px wysokości sygnatury obliczonej w ten sposób!

9. Zabrania się stosowania dużych czcionek w swoim podpisie.

10. Sygnatura użytkownika, bez względu na przyjęty format, musi zawierać, informację na temat samochodu(ów) użytkownika: model, rok produkcji, typ/rodzaj silnika, ewentualnie "codename".


§4. Zakładanie tematów:

1. Zanim założysz nowy temat, upewnij się, czy nie był on już poruszany wcześniej. Użyj w tym celu funkcji Szukaj.

2. Nowy temat powinien być umieszczony w najodpowiedniejszym dla niego dziale, zgodnym z zagadnieniem merytorycznym poruszanego problemu.

3. Określ jasno problem/zagadnienie tworząc nowy temat - poprawna nazwa tematu to gwarancja na szybkie wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez użytkowników.

4. W jednym temacie poruszaj tylko jeden problem. Ułatwi to odpowiedź i odszukanie rozwiązania innym.

§5. Ostrzeżenia:

1. Ostrzeżenie grozi użytkownikowi za:
• ewidentne naruszenie regulaminu
• kilkukrotne poruszanie problemów które były wielokrotnie rozwiązywane
• nadużywanie wulgaryzmów
• arogancję i obrażanie innych forumowiczów
• nabijanie postów
• dublowanie tych samych postów w różnych tematach
• wszelkie naruszenia dobrych obyczajów oraz zachowania aspołeczne i brak kultury w wypowiedziach

2. Administratorzy, moderatorzy i wszyscy userzy nie są stronami w konflikcie wszelkie osobiste wycieczki należy wyjaśniać przez GG lub PW.

3. Administratorzy mogą dać obu stronom konfliktu po banie 24h-7dni na ochłonięcie i przemyślenie bez rozstrzygania kto jest winny.

4. Nad forum czuwają moderatorzy, nad ich pracą GlobalModzi, nad całością ekipy moderującej czuwają Administratorzy.

5. Tłumaczenie w rodzaju "byłem pijany, najarany, miałam PMS itd., gdy pisałem/am tego posta" nie będzie akceptowane.

6. Konto, na które user nie zalogował się przez ostatnie 6 miesiący zostanie usunięte, chyba, że administrator techniczny zostanie wcześniej powiadomiony o możliwości zaistnienia takiej sytuacji.

7. Konta do których nigdy się nie zalogowano są kasowane po okresie 1 miesiąca od daty aktywacji.

8. Konta nieaktywowane są kasowane po okresie 1 miesiąca od daty walidacji przez administratora.

9. Szczególnie drastyczne zachowania naruszające regulamin i/lub dobre obyczaje zostaną ukarane trwałym zbanowaniem użytkownika.

10.Zdjęcia wstawiane na forum z zew. źródłem powinny być uprzednio zresamplowane (zmniejszone) do maksymalnej rozdzielczości nie większej niż 800px na szerokość i 600px na wysokość. Jeśli istnieje taka możliwość zdjęcia powinny być wstawiane w postaci podlinkowanych miniaturek.

11.Użytkownicy wobec których zastosowano karę milczenia, powinni spodziewać się blokowania innych kont które założą, które do nich należą lub wobec których zaistnieje podejrzenie korzystania przez osobę objętą karą.

12. Jeśli użytkownik nie podporządkowuje się karze milczenia Moderator lub Administrator nakłada na niego bana w czasie +7 dni.

13. Posty traktujące o piractwie, naruszające prawa autorskie, wskazujące do stron w tej tematyce są usuwane bez powiadomienia.

14. Zabrania się pisania o czynach niezgodnych z prawem naszego kraju, o sposobach omijania przepisów oraz popierania takich czynów.


Regulamin został zatwierdzony przez Moderatorów, Administratorów i stanowi podstawę obowiązujących na forum zasad!


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:

Ścieżka zażaleń, czyli co użytkownik niesłusznie ukarany może zrobić:
1.Napisać prywatną wiadomość (PM) do moderatora, który go ukarał. Moderator jeszcze raz, dokładnie rozpatruje daną sprawę i odpisuje (zawsze) ukaranemu użytkownikowi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi, anuluje karę/ostrzeżenie.

2.Gdy moderator podtrzymuje swoją decyzję, użytkownik może napisać do odpowiedniego* GlobalModa, który równie dokładnie bada całą sytuację (z własnej inicjatywy pisze do moderatora wydającego decyzję) i wydaje wyrok.

3.Ostatni krok, jeśli GlobalMod podtrzyma decyzję moderatora, to skarga bezpośrednio do administratorów Forum przez pm. Należy jednak pamiętać, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby zarówno moderator jak i GlobalMod mylili się w kwestii nałożonej kary i bez dobrej argumentacji nie ma sensu tracić czasu (swojego i administratorów) na ten krok.
Ważne jest, aby trzymać się kolejności powyższych punktów, tj. nie odwoływać się do administratora przed odwołaniem się do moderatora i GlobalModa.
Oczywiście, jeśli karę nałożył GlobalMod, to pozostają tylko punkty 2. i 3., a jeśli karę nałożył administrator, to tylko punkt 3.

4. Każdy aktywny użytkownik powinien miec napisany przynajmniej jeden post
- nowy użytkownik ma w obowiązku napisanie postu w miesiąc po zarejestrowaniu
-'stary użytkownik' który loguje sie a nie ma napisanego ani jednego postu ma na to 3 miesiące czasu.
- użytkownik który nie zaloguje się przez 6 miesięcy będzie automatycznie usunięty


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group